Công ty CP TV Địa ốc Sài Gòn khai trương Sàn Dự án (M&A) Online

Ngày 23/05/2012 Công ty Cổ phần Tư vấn Địa ốc Sài Gòn (SARECO) chính thức khai trương Sàn giao dịch mua bán, chuyển nhượng (M&A) Dự án online đầu tiên tại Việt Nam tại Địa chỉ muabanduan.com   Đây là Sàn giao dịch mua bán, chuyển nhượng (M&A) Dự án bất động sản online đầu tiên và[…]