Quy trình thẩm định giá bất động sản

Mục Đích

Quy trình thống nhất trình tự thực hiện dịch vụ thẩm định giá bất động sản tại SARECO

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, nhân viên Phòng Tư vấn & Định giá, các bộ phận khác có liên quan trực tiếp đến SARECO

Định nghĩa

–        KH : Khách hàng
–        BĐS : Bất động sản
–        SARECO : Công ty Cổ phần Tư vấn Địa ốc Sài Gòn
–        TĐG /ĐG : Thẩm định giá /Định giá
–        HD : Hướng dẫn
–        NVTĐ : Nhân viên thẩm định
–        P.KDTT Phòng Kinh doanh Tiếp thị
–        NVKDTT : Nhân viên Kinh doanh Tiếp thị
–        P.HCKT : Phòng Hành chính Kế toán

Tài liệu liên quan

Bộ luật dân sự, Luật Kinh doanh BĐS, Luật xây dựng, Pháp lệnh giá, các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và quốc tế, các tài liệu liên quan khác.

LƯU ĐỒ

qt

Mô tả quy trình

 • Khách hàng đăng ký dịch vụ
  • NVTĐ hướng dẫn khách điền thông tin đăng ký theo mẫu trong quy trình thẩm định giá bất động sản.
 • Thoả thuận dịch vụ
  • NVTĐ tư vấn cho khách hàng về cách thức thực hiện, thời gian, phí dịch vụ, các điều khoản trong hợp đồng.
 • Khách hàng bổ sung hồ sơ
  • NVTĐ yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ pháp lý BĐS
  • Ghi giấy biên nhận hồ sơ cho khách hàng
 • Thẩm định hồ sơ
  • NVTĐ xem xét hồ sơ, yêu cầu của khách hàng đầy đủ và hợp lệ. Hướng dẫn khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ yêu cầu.
 • Ký hợp đồng
  • NVTĐ soạn thảo hợp đồng theo mẫu quy định của SARECO trình lên Trưởng bộ phận và Giám đốc.
  • Giám đốc ký hợp đồng trên cơ sở đã có xác nhận của Trưởng bộ phận
  • NVTĐ chuyển hợp đồng cho phòng HCKT để làm thủ tục thanh toán
 • Thanh toán tạm ứng
  • Phòng HCKT liên hệ thu tiền tạm ứng theo hợp đồng. Khách hàng phải thanh toán tiền tạm ứng dịch vụ trước khi SARECO thực hiện dịch vụ.
 • Thực hiện định giá
  • NVTĐ chuyển hồ sơ đến Trưởng bộ phận
  • Trưởng bộ phận phân bổ công vệc đến NVTĐ
  • NVTĐ nhận được hồ sơ thẩm định sẽ tiến hành thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản. Lập Báo cáo kết quả định giá trình lên Trưởng bộ phận.
  • Trưởng bộ phận xem xét, kiểm tra kết quả và ký duyệt, tiếp tục chuyển Báo cáo kết quả định giá lên Giám đốc ký duyệt.
  • NVTĐ trình ký thêm Chứng thư Định giá (nếu khách hàng yêu cầu) kèm Báo cáo kết quả định giá sau khi được ký duyệt.
 • Bàn gia kết quả và thanh lý HĐ
  • NVTĐ lập Biên bản thanh lý hợp đồng, kèm Báo cáo và bảng giá dịch vụ, liên hệ phòng HCKT xuất hoá đơn và phiếu thu cho khách hàng.
  • NVTĐ liên hệ khách hàng đến (hoặc đến gặp khách hàng) để bàn giao kết quả, thu tiền và thanh lý hợp đồng.
  • Nguyên tắc bàn giao kết quả trong quy trình thẩm định giá bất động sản: Sau khi thanh lý hợp đồng, thu tiền khách hàng xong mới bàn giao kết quả.
 • Báo cáo và lưu hồ sơ
  • Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ lên Giám đốc
  • Các phòng, ban, bộ phận có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ thẩm định giá bất động sản tại bộ phận của mình trong thời gian 03 (ba) năm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *