25/09/2016

Thẩm định giá bất động sản

TẠI SAO BẠN NÊN THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Việc xác định giá trị bất động sản sát với giá thị trường là rất quan trọng trong quá trình giao dịch. Tránh bị thiệt hại khi mua bán, cho thuê bất động sản của bạn thấp hơn hoặc cao hơn giá thị trường.

SARECO là đơn vị chuyên thẩm định giá bất động sản tại Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và định giá bất động sản. SARECO đã thực hiện tư vấn và định giá hàng ngàn bất động sản là nhà, đất, kho xưởng, nhà hàng, khách sạn, dự án đầu tư. (tham khảo các dự án đã thực hiện của SARECO tại mục “Về chúng tôi“). Tại SARECO chúng tôi làm việc khách quan, trung thực, tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Thẩm định giá để tránh bị thiệt hại trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản

                Thẩm định giá để tránh bị thiệt hại trong giao dịch bất động sản

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, có 5 phương pháp cơ bản thường được sử dụng trong ngành thẩm định giá. Mỗi loại bất động sản, tuỳ vào đặc thù lại có một phương pháp định giá riêng được áp dụng. Đối với nhà ở, đất ở thông thường sẽ được định giá bằng phương pháp so sánh kết hợp phương pháp chi phí. Hãy cùng tìm hiểu bản chất của từng phương pháp định giá dưới đây.

Phương pháp so sánh

 Là phương pháp thẩm định giá bất động sản dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá. Đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường cùng thời điểm. Hoặc gần với thời điểm cần thẩm định giá để ước tính và xác định giá trị thị trường của tài sản….

Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất đối với những bất động sản là nhà ở, đất ở. Các bất động sản có đặc thù riêng như dự án đầu tư, dự án xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai thì cần kết hợp thẩm định bằng nhiều phương pháp.

Phương pháp chi phí

Là phương pháp thẩm định giá bất động sản dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá. Căn cứ vào đó để xác định giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Đối với bất động sản thì phương pháp chi phí thường được sử dụng để định giá cho nhà ở, công trình xây dựng.

Để thẩm định giá bằng phương pháp chi phí, bạn phải có kiến thức về xây dựng và giá cả vật liệu xây dựng. Trên cơ sở đó, tính toán giá trị công trình xây dựng mới tương đồng với công trình xây dựng cần định giá. Sau đó tính toán mức độ hao mòn của công trình xây dựng theo tuổi, theo hiện trạng. Lấy giá trị xây dựng mới trừ đi giá trị hao mòn, chính là giá trị công trình cần định giá.

Phương pháp thu nhập

Là phương pháp thẩm định giá bất động sản dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản thành giá trị hiện tại của tài sản. Quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hóa thu nhập. Dựa vào đó để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

Phương pháp thặng dư

Là phương pháp thẩm định giá mà giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào giá trị vốn hiện có. Bằng cách lấy giá trị ước tính của sự phát triển giả định của tài sản (tổng doanh thu) trừ đi tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra sự phát triển đó. Phương pháp này thường sử dụng để định giá các dự án đầu tư, dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Phương pháp lợi nhuận

Là phương pháp thẩm định giá bất động sản dựa trên khả năng sinh lợi của việc sử dụng tài sản. Để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Phương pháp này thường sử dụng để định giá các tài sản đặc biệt như rạp chiếu phim, khách sạn, nông trại. Những tài sản mà giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời từ tài sản đó.

Xem thêm:

Cách định giá nhà đất phổ biến hiện nay

Quy trình thẩm định giá bất động sản